Audyt czystościowy całego systemu sprzątania w danym szpitalu jest kompleksowym opracowaniem, usługą doradczą zawierającą:

  • Opracowanie kompleksowego planu utrzymania higieny dla zleconych obiektów z określeniem bardzo szczegółowej specyfikacji wykonywanych czynności począwszy od najmniejszego pomieszczenia – łącznie z ich wyceną;
  • Określenie standardów utrzymania czystości w poszczególnych pomieszczeniach, oddziałach i budynkach w zależności od stopnia reżimów sanitarnych oraz wykonanie stanowiskowych instrukcji mycia i dezynfekcji – łącznie z wyliczeniem ceny 1 m2 sprzątania w danym standardzie.
  • Doradztwo w zakresie doboru i sposobów stosowania preparatów myjących (przedstawiamy najbardziej aktualną ofertę liczących się firm w Polsce i Europie).
  • Konsultacje, szczególnie dla firm sprzątających, w doborze i sposobach stosowania preparatów dezynfekcyjnych (po wcześniejszych uzgodnieniach z sekcją zakażeń wewnątrzszpitalnych lub pielęgniarką epidemiologiczną danego szpitala).
  • Doradztwo w zakresie doboru optymalnego typu urządzeń do mycia i dezynfekcji, począwszy od ciągów komunikacyjnych, parkingów, a skończywszy na salach operacyjnych (zmywarki, zamiatarki, szorowarki, wózki ręczne, odkurzacze itd.).
  • Doradztwo w zakresie stosowania sprzętu higienicznego.  Opracowanie szczegółowego planu pracy dla danych odcinków czy oddziałów oraz opracowanie całościowego planowanego zatrudnienia dla obiektów.
  • Przeszkolenie pracowników oraz pomoc we wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego.

W wyniku naszego opracowania dyrekcja szpitala otrzymuje spójny obraz całościowego sprzątania danego obiektu, oraz wycenę utrzymania czystości. W zależności od warunków finansowych obiektu można zastosować różne środki chemiczne pozwalające zachować wymagany poziom reżimów sanitarnych, co wynika z obowiązku ochrony pacjenta i jego zdrowia.

Patrząc szerzej, odpowiedni poziom higieny szpitalnej i nowoczesne, profesjonalne techniki sprzątania w obiektach służby zdrowia to główna metoda uniknięcia olbrzymich odszkodowań związanych z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi.

W związku z powyższym, przed wdrożeniem naszego opracowania przeprowadzamy szereg szkoleń praktycznych i teoretycznych dla personelu sprzątającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oferowanego przez nas systemu.