KGO

Informacja dla Klientów firmy P.P.U.H. „SIR-HA” Sp. z o.o. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (KGO), stanowiących składnik ceny sprzętu, będącego w ofercie handlowej w roku 2016, wyliczonych na podstawie masy urządzeń wprowadzonych do sprzedaży. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
Podstawa:
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik ustaw rok 2015 pozycja 1688 – data ogłoszenia 2015-10-23) Firma P.P.U.H. „SIR-HA” Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod numerem E0020472WZ. Stawki jednostkowego KGO sprzętu elektrycznego i elektrycznego, nie będą umieszczane w fakturach VAT, lecz zawarte są w Załączniku do niniejszego pisma i będą bieżąco aktualizowane, stosownie do zmian w ofercie handlowej.
Zawsze aktualny wykaz będzie publikowany m.in. w serwisie internetowym pod adresem www.sir-ha.pl/odbiorcy/kgo

Pobierz aktualny wykaz stawek KGO dla produktów z oferty P.P.U.H. „SIR-HA” Sp. z o.o.