Beton Shield

Beton Shield jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie emulsji parafinowej z dodatkiem akrylu do pielęgnacji, uszczelniania i prawidłowego utwardzenia powierzchni betonowych. Nadaje się do zastosowania na powierzchni zarówno świeżego, jak i stwardniałego (dojrzałego) betonu. Posiada własności pielęgnacyjne świeżego betonu, ogranicza występowanie rys skurczowych w betonie, podnosi szczelność przypowierzchniowej strefy betonu, zwiększa odporność na ścieranie powierzchni betonu, zmniejsza nasiąkliwość betonu oraz ogranicza penetrację olejów i tłuszczów w odniesieniu do betonu zwykłego.