PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT NUMER: WND-RPLD.03.06.00-00-119/11

„ROZWÓJ FIRMY SIR-HA POPRZEZ ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH ROZSZERZENIE ZAKRESU OFEROWANYCH USŁUG”

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RPOWŁ NA LATA 2007-2012: 264 040 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 377 200 PLN

NAZWA BENEFICJENTA: P.P.U.H. „SIR-HA” SP. Z O.O.

ue-logos